logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Testy rankingowe

Matematyka PP (Matura) Matematyka PR (Matura) Matematyka (Egzamin Ósmoklasisty) Informatyka PR (Matura)
Nazwa Kategoria Zobacz arkusz Rozwiąż
Próbna matura 15 lutego 2021 Matematyka PP (matura)
Działania na zbiorach Matematyka PP (matura)
Rachunek prawdopodobieństwa Matematyka PP (matura)
Próbna matura 13 listopada 2020 Matematyka PP (matura)
Twierdzenie sinusów i kosinusów Matematyka PR (matura)
Granica funkcji Matematyka PR (matura)
Graniastosłupy Matematyka PP (matura)
Wzory skróconego mnożenia Matematyka PP (matura)
Ułamki Matematyka PP (matura)
Elementy statystyki Matematyka PP (matura)
Liczby rzeczywiste Matematyka PP (matura)
Kombinatoryka Matematyka PP (matura)
Funkcja liniowa Matematyka PP (matura)
Równania i nierówności liniowe Matematyka PP (matura)
Całkowanie numeryczne - bisekcja Informatyka PR (matura)
Funkcje liczbowe Matematyka PP (matura)
Równania i nierówności Matematyka PP (matura)
Nierówności kwadratowe Matematyka PP (matura)
Próbna matura - 5 maja 2020 Matematyka PP (matura)
Stereometria Matematyka PP (matura)
Układy równań liniowych Matematyka PP (matura)
Procenty Matematyka PP (matura)
Struktury danych Informatyka PR (matura)
Funkcja kwadratowa Matematyka PP (matura)
Funkcja wykładnicza Matematyka PP (matura)
Sieci komputerowe Informatyka PR (matura)
Logarytmy Matematyka PP (matura)
Geometria analityczna Matematyka PP (matura)
7 maja 2019 matematyka poziom podstawowy Matematyka PP (matura)
Algorytmy sortujące Informatyka PR (matura)
Systemy liczbowe Informatyka PR (matura)
Rachunek prawdopodobieństwa, kombinatoryka, statystyka Matematyka PP (matura)
Planimetria Matematyka PP (matura)
Ciągi liczbowe Matematyka PP (matura)
Trygonometria Matematyka PP (matura)
TestII Matematyka PP (matura)
Próbny Matematyka PP (matura)