logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Nadia Wiśniewska (~nadia)
Arkusz
test diagnostyczny
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
9 pkt
Uzyskany wynik
67%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Liczby naturalne tworzą nieskończony ciąg arytmetyczny o wyrazie pierwszym równym 0 i różnicy tego ciągu równej 1:$$0,\ 1,\ 2,\ ...$$ Ile wyrazów tego ciągu należy do siebie dodać, aby otrzymać sumę równą 2278?

a) 69

b) 66

c)ok 68

d) 67

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Jeśli w ciągu geometrycznym zachodzi: $$\left\{\begin{matrix}a_1=10\newline a_2-a_1=-50\end{matrix}\right.$$ to iloraz tego ciągu jest równy:

a)bad $$\frac{1}{10}$$

b) $$-40$$

c) $$-50$$

d)ok $$-4$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 3 (0 - 1 pkt) Kwotę 16000 zł ulokowano w banku na lokacie oprocentowanej 8% w stosunku rocznym, przy czym odsetki są kapitalizowane co pół roku (nie uwzględniamy podatku od odsetek kapitałowych). Po pięciu latach stan tej lokaty wyniesie

a) $$K=16000(1+\frac{4}{100})^{5}$$

b) $$K=16000(1+\frac{8}{100})^{5}$$

c)bad $$K=16000(1+\frac{8}{100})^{10}$$

d)ok $$K=16000(1+\frac{4}{100})^{10}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 4 (0 - 1 pkt) Wyznacz liczbę niedodatnich wyrazów ciągu $$a_n=n^2 - n-20$$

a) 10

b)ok 5

c) 4

d)bad nieskończenie wiele

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 5 (0 - 1 pkt) Suma trzech początkowych wyrazów ciąu arytmetycznego jest równa 174, zatem drugi wyraz tego ciągu ma wartość:

a)ok $$58$$

b) Podano za mało informacji, aby wyznaczyć drugi wyraz tego ciągu

c) $$\sqrt[3]{174}$$

d) $$174$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) Dla $$a\neq 0,c\neq 0,$$proste $$y=ax+b$$oraz$$y=cx+d$$są prostopadłe, gdy:

a) $$a+b=\frac{bc-c}{c}$$

b) $$a-d=\frac{dc-1}{c}$$

c)ok $$a-d=-\frac{dc+1}{c}$$

d) $$\frac{ac^2+a}{c}=\frac{c-a}{c}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Proste o równaniach $$y=(8m+3)x+35$$ $$y=(4m-7)x+60$$ są równoległe, gdy

a) $$m=\frac{2}{5}$$

b) $$m=-\frac{2}{5}$$

c) $$m=\frac{5}{2}$$

d)ok $$m=-\frac{5}{2}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 1 pkt) Jeśli wiadomo, że proste l i k są równoległe, długość odcinka x jest równa

a)ok $$\frac{77}{4}$$

b) $$\frac{53}{4}$$

c) $$4$$

d) $$\frac{49}{4}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 9 (0 - 1 pkt) Punkty D i E leżą na okręgu opisanym na trójkącie równoramiennym ABC (zobacz rysunek), gdzie $$|AC| = |BC|.$$ Odcinek CD jest średnicą tego okręgu. Kąt ACB ma miarę 65°. Kąt wpisany DEB ma miarę α. Zatem

a) α = 57.5°

b) α = 65°

c)ok α = 32.5°

d) α = 78,25°

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa