logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Nadia Wiśniewska (~nadia)
Arkusz
Liczby rzeczywiste
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
20 pkt
Uzyskany wynik
60%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Rozwiązaniem równania$$|x+10|=5$$są liczby:

a) $$x=5$$

b) $$x=-5\vee x=5$$

c) $$x=5\vee x=15$$

d)ok $$x=-5\vee x=-15$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Wyrażenie$$|6-\sqrt{29}|$$po opuszczeniu wartości bezwzględnej ma postać:

a) $$6+\sqrt{29}$$

b) $$-6-\sqrt{29}$$

c) $$-6+\sqrt{29}$$

d)ok $$6-\sqrt{29}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Wartość wyrażenia:$$\frac{0,(5)-0,(85)}{0,(88)}$$wynosi:

a) $$-\frac{10}{11}$$

b)ok $$-\frac{15}{44}$$

c)bad $$\frac{135}{88}$$

d) $$-\frac{35}{88}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 4 (0 - 1 pkt) Wartość wyrażenia$$\sqrt{192}+\sqrt{300}+\sqrt{147}+\sqrt{3}$$jest równa:

a)ok $$26\sqrt{3}$$

b) $$25\sqrt{3}$$

c) $$\sqrt{642}$$

d) $$\sqrt{641}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 5 (0 - 1 pkt) Cena butów biegowych z 8% podatkiem VAT wynosi 226 zł i 80 gr. Cena tych samych butów z 23% podatkiem VAT wynosi:

a) 278 zł 96 gr

b)ok 258 zł 30 gr

c) 339 zł 70 gr

d) 210 zł 0 gr

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) W słoiku znajduje się 177 monet. Właściciel oszacował, że tych monet jest 182. Jaki został popełniony błąd względny?

a)ok $$2.82\%$$

b) $$5\%$$

c) $$2.75\%$$

d) $$10\%$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Wartość wyrażenia $$\frac{49^{-9}:7^{-1}}{343^{9}}$$ wynosi:

a) 7-18

b) 710

c)ok 7-44

d) 49-21

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 1 pkt) Wyrażenie $$(5x-3)(5x+3)-(-3x+5)^2$$po uproszczeniu ma postać:

a) $$16x^2+60x+16$$

b) $$16x^2-30x+16$$

c)ok $$16x^2+30x-34$$

d) $$16x^2-34$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 9 (0 - 1 pkt) Zastosuj wzór skróconego mnożenia trzeciego stopnia$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3 $$dla wyrażenia$$(5x-4y)^3$$ i wybierz pawidłową dopowiedź:

a) $$5x^3-60x^2y+60xy^2-4y^3$$

b) $$25x^3-300x^2y+240xy^2-16y^3$$

c) $$125x^3-100x^2y+80xy^2-64y^3$$

d)ok $$125x^3-300x^2y+240xy^2-64y^3$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 10 (0 - 1 pkt) Ile liczb pierwszych zawiera się w zbiorze dzielników liczby 84?

a) 83

b)ok 3

c) 11

d)bad 4

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 11 (0 - 1 pkt) Wyrażenie $$\frac{-2}{\sqrt{2}+4}$$po usunięciu niewymierności z mianownika ma postać:

a)ok $$\frac{\sqrt{2}-4}{7}$$

b) $$\frac{\sqrt{2}+4}{7}$$

c) $$\frac{-2\sqrt{2}+8}{18}$$

d) $$\frac{-2\sqrt{2}-8}{18}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 12 (0 - 1 pkt) Wyrażenie $$\frac{-10}{\sqrt[3]{5}}$$po usunięciu niewymierności z mianownika ma postać:

a) $$\frac{-2\sqrt{5}}{5}$$

b) $$\frac{-2\sqrt[3]{5}}{5}$$

c) $$\frac{-2\sqrt{25}}{5}$$

d)ok $$-2\sqrt[3]{25}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 13 (0 - 1 pkt) $$A=\left\{3\pi;\ -3;\ 0;\ -4;\ \sqrt{1\frac{17}{64}};\ \sqrt{7}-\pi;\ 1;\ 562;\ \sqrt[3]{-1}\right\}$$Ile liczb wymiernych wchodzi w skład zbioru (multizbioru) A?

a) 9

b)ok 7

c) 8

d)bad 6

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedź błędna

Zad 14 (0 - 1 pkt) Oblicz:$$-3^2-(-10)\cdot (-10)^3\cdot 6$$ i wybierz pawidłową dopowiedź:

a) $$60009$$

b) $$-59991$$

c) $$59991$$

d)ok $$-60009$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 15 (0 - 2 pkt) Wyznacz liczbę przeciwną do liczby $$\frac{1\frac{2}{5}-\frac{3}{7}:1}{3-1\frac{1}{2}}$$Wynik przedsaw w postaci ułamka nieskracalnego.
Twoje odpowiedzi:

Licznik: 68

Mianownik: 105

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Licznik: -68
Mianownik: 105

Zad 16 (0 - 2 pkt) Jeżeli licznik pewnego ułamka zwiększymy o 3 a mianownik o 12 to wartość tego ułamka nie zmieni się. Wyznacz ten ułamek w postaci nieskracalnej.
Twoje odpowiedzi:

Licznik: Odpowiedzi nie podano

Mianownik: Odpowiedzi nie podano

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Licznik: 1
Mianownik: 4

Zad 17 (0 - 2 pkt) Wyrażenie $$x^2+y^2+4ax+6by-12a^2-24ab=0$$przedstaw w postaci $$(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$$gdzie $$p=va,\ v\in C$$$$q=wb,\ w\in C$$$$r=ta+zb,\ t\in C,\ z\in C$$
Twoje odpowiedzi:

(format odpowiedzi np. 3a) p: Odpowiedzi nie podano

(format odpowiedzi np. -b) q: Odpowiedzi nie podano

(format odpowiedzi np. 2a-b) r: Odpowiedzi nie podano

Punkty zdobyte za to zadanie: 0 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
(format odpowiedzi np. 3a) p: -2a
(format odpowiedzi np. -b) q: -3b
(format odpowiedzi np. 2a-b) r: 4a+3b