logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Nadia Wiśniewska (~nadia)
Arkusz
Logarytmy
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
14 pkt
Uzyskany wynik
100%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Wyznacz wartość wyrażenia:$$2\log_{28}7+\log_{28}25$$

a) $$\log_{56}32$$

b)ok $$\log_{28}1225$$

c) $$\log_{28}175$$

d) $$2$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log\ 100000$$to:

a)ok $$m=5$$

b) $$m=50$$

c) $$m=100000$$

d) $$m=1000000$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log_{5}50$$to:

a) $$m=2+\log_{5}0$$

b)ok $$m=2+\log_{5}2$$

c) $$m=2+\log_{5}1$$

d) $$m=10$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log_{9\sqrt[4]{3}}\frac{1}{3}$$to:

a)ok $$-\frac{4}{9}$$

b) $$-\frac{9}{4}$$

c) $$-\frac{1}{7}$$

d) $$-7$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 5 (0 - 1 pkt) Jeśli$$a=\log_{15}5$$oraz$$b=\log_{15}2,$$to wartość wyrażenia$$m=\log_{15}\frac{25}{2}$$jest równa:

a) $$m=\frac{a^2}{b}$$

b) $$m=\frac{a}{b}$$

c) $$m=a-b$$

d)ok $$m=2a-b$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log_{4}\frac{9}{2}$$to:

a) $$m=\frac{\log_{4}9}{\log_{4}2}$$

b) $$m=2\log_{2}3-\frac{1}{2}$$

c)ok $$m=2\log_{4}3-\frac{1}{2}$$

d) $$m=2\log_{4}3-\frac{1}{3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Liczba $$\log_{\sqrt{4}}\sqrt{4}$$ jest równa

a) 2

b) 0,25

c)ok 1

d) -4

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 2 pkt) Do wyznaczania wartości wyrażenia, w którym logarytm jest w wykładniku, możemy wykorzystać wzór$$a^{\log_ab}=b$$np.:$$2^{\log_23}=3$$Wyznacz wartość wyrażenia:$$343^{\log_78+2}$$
Twoje odpowiedzi:

Odpowiedź: 60236288

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Odpowiedź: 60236288

Zad 9 (0 - 2 pkt) Wyznacz wartość wyrażenia:$$\log_{0.(3)}\log_525^\frac{3}{2}$$
Twoje odpowiedzi:

Wynik: -1

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Wynik: -1

Zad 10 (0 - 3 pkt) Wyznacz wartość wyrażenia $$m=\log_ab$$gdzie $$a=\sqrt{\sqrt{26}-1}\cdot \sqrt{\sqrt{26}+1}$$$$b=5^{\log_{7}7}$$
Twoje odpowiedzi:

a: 5

b: 5

m: 1

Punkty zdobyte za to zadanie: 3 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
a: 5
b: 5
m: 1