logo TESTY MATURALNE Z MATEMATYKI I INFORMATYKI

Kolejny pełny arkusz maturalny
15 lutego 2021 8:00

Użytkownik
Justyna Bronk (~justynabronk)
Arkusz
Logarytmy
Punkty do zdobycia w tym arkuszu
14 pkt
Uzyskany wynik
100%
Zad 1 (0 - 1 pkt) Wyznacz wartość wyrażenia:$$2\log_{15}3+\log_{15}25$$

a) $$2\log_{15}75$$

b)ok $$2$$

c) $$\log_{15}75$$

d) $$\log_{30}28$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 2 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log\ 0.001$$to:

a) $$m=0.001$$

b) $$m=-30$$

c)ok $$m=-3$$

d) $$m=0.01$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 3 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log_{5}225$$to:

a) $$m=45$$

b)ok $$m=2+\log_{5}9$$

c) $$m=2+\log_{5}11$$

d) $$m=2+\log_{5}8$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 4 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log_{27\sqrt[4]{3}}\frac{1}{3}$$to:

a)ok $$-\frac{4}{13}$$

b) $$-\frac{13}{4}$$

c) $$-\frac{1}{10}$$

d) $$-10$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 5 (0 - 1 pkt) Jeśli$$a=\log_{10}7$$oraz$$b=\log_{10}5,$$to wartość wyrażenia$$m=\log_{10}\frac{343}{125}$$jest równa:

a) $$m=\frac{a^3}{b^3}$$

b)ok $$m=3a-3b$$

c) $$m=a-3b$$

d) $$m=\frac{a}{b^3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 6 (0 - 1 pkt) Jeśli $$m=\log_{\frac{1}{4096}}\frac{81}{8}$$to:

a) $$m=2\log_\frac{1}{4096}9-\frac{1}{4}$$

b) $$m=2\log_\frac{1}{4096}9-\frac{1}{3}$$

c)ok $$m=2\log_\frac{1}{4096}9+\frac{1}{4}$$

d) $$m=2\log_\frac{1}{4096}9+\frac{1}{3}$$

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 7 (0 - 1 pkt) Liczba $$\log_{\sqrt{7}}49$$ jest równa

a) 1

b) -4

c) 0,5

d)ok 4

Punkty zdobyte za to zadanie: 1 pkt
Odpowiedź prawidłowa

Zad 8 (0 - 2 pkt) Do wyznaczania wartości wyrażenia, w którym logarytm jest w wykładniku, możemy wykorzystać wzór$$a^{\log_ab}=b$$np.:$$2^{\log_23}=3$$Wyznacz wartość wyrażenia:$$25^{\log_58+3}$$
Twoje odpowiedzi:

Odpowiedź: 1000000

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Odpowiedź: 1000000

Zad 9 (0 - 2 pkt) Wyznacz wartość wyrażenia:$$\log_{\sqrt[4]{0.125}}\log_{4}65536$$
Twoje odpowiedzi:

Wynik: -4

Punkty zdobyte za to zadanie: 2 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
Wynik: -4

Zad 10 (0 - 3 pkt) Wyznacz wartość wyrażenia $$m=\log_ab$$gdzie $$a=\sqrt{\sqrt{41}-\sqrt{5}}\cdot \sqrt{\sqrt{41}+\sqrt{5}}$$$$b=46656^{\frac{3}{6}}$$
Twoje odpowiedzi:

a: 6

b: 216

m: 3

Punkty zdobyte za to zadanie: 3 pkt
Odpowiedzi prawidłowe:
a: 6
b: 216
m: 3