Wyniki proszę podesłać pod adres kasprom@interia.pl zapisane w pliku tekstowym .txt lub .docx

JS 3g - pętle

Grupa I

 1. W inpucie tekstowym podajemy jedną liczbę n. W przeglądarce ma się wyświetlić ciąg liczb: n, ... 4 3 2 1 (2pkt)
 2. Tworzymy dwa inputy tekstowe. W każdym z nich podajemy po jednej liczbie. Skrypt JS ma wyznaczyć NWD tych liczb. (3pkt)
 3. Tworzymy input, w którym podajemy jedną liczbę. Stwórz tabelę złożoną z dwóch kolumn i taką liczbą wierszy, jaką podano w inpucie. W pierwszej kolumnie mają się pojawić numery kolejnych wierszy, w drugiej twoje imie. (4pkt)

Grupa II

 1. W inpucie tekstowym podajemy jedną liczbę n. W przeglądarce ma się wyświetlić ciąg liczb: 1 2 3 4 ... n (2pkt)
 2. Tworzymy dwa inputy tekstowe. W każdym z nich podajemy po jednej liczbie. Skrypt JS ma wyznaczyć NWD tych liczb. (3pkt)
 3. Stwórz tabelę złożoną z dwóch kolumn i 1000 wierszy. W pierwszej kolumnie mają się pojawić numery kolejnych wierszy, w drugiej twoje imie. Kolory tła wierszy mają się zmieniać na przemian: szary i biały.(4pkt)

Ocenianie

 1. <2 pkt - ndst
 2. <4 pkt - dop
 3. <6 pkt - dst
 4. <8 pkt - db
 5. <9 pkt - bdb
 6. 9 pkt - cel